09.06.2015

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев се срещна с министър-председателя на Социалистическа република Виетнам

На 5 юни по време на официалното посещение  на Негово Превъзходителство г-н Нгуен Тан Зунг, министър-председател на Социалистическа република Виетнам, по негово искане бе проведена среща с председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ г-н Кирил Домусчиев. На срещата присъстваха и министърът на промишлеността и търговията и министърът на планирането и инвестициите на Виетнам.

На срещата бяха  дискутирани две групи въпроси. Първата касаеше проблеми на фирми-членове на КРИБ в дейността им в Социалистическа република Виетнам, като г-н Домусчиев предостави списък на тези проблеми с настояването те да бъдат разгледани, като се потърси благоприятно за българските фирми решение. От виетнамска страна бе поет ангажимент съвместно с българските партньори да бъдат преодолени съществуващите проблеми.

Втората група въпроси касаят инициативата на КРИБ за издаване на сини карти, които да улесняват достъпа на чужди специалисти от трети страни до българския  пазар на труда. В случая има потенциал специалисти от Виетнам да бъдат селектирани за нуждите на българската индустрия. Бе поет ангажимент  за директни контакти между КРИБ и компетентните органи на Виетнам, които да предоставят информация относно специалисти в отраслите, в които България има недостиг.

Срещата продължи два пъти повече от предвиденото по протокол поради големия интерес от страна на Негово Превъзходителство Нгуен Тан Зунг към обсъжданите с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България въпроси.