10.04.2012

Председателят на КРИБ Огнян Донев подписа Националното споразумение "Първа работа"

Национално споразумение, което ще осигурява първа работа за млади хора, подписаха днес министър-председателят Бойко Борисов, работодателските и синдикалните организации. Председателят на КРИБ Огнян Донев подписа споразумението от името на Конфедерацията. Документът е в изпълнение на Националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 – 2013 г., приета от правителството в края на март тази година. Чрез документа правителството и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите се ангажират да работят заедно за изпълнение на инициативи, подкрепящи включването на младите хора на пазара на труда. Инициативата има за цел да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар след завършването на образованието или професионалното си обучение. 

От името на КРИБ Огнян Донев каза, че принципно подкрепя споразумението. В изпълнение на споразумението, КРИБ ще разпространи информацията до своите над 12 хил. фирми – индивидуални и колективни членове, с призив да се включат в инициативата. Младежите, завършили професионално или висше образование, могат да се назначават на длъжности, съобразно придобитата квалификация, като се съблюдава да не изместват от работа други работници и служители.

В документа е записано, че заплатите на наетите младежи, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и задължителните здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя ще се финансират със средства от държавния бюджет по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, или със средства на съответния работодател. Споразумението предвижда правителството, чрез своите министерства, да разработва нови програми за увеличаване на заетостта на младежите до 29 години, като за това се осигуряват средства от бюджета или от ЕС.

Според споразумението работодателите трябва да наемат безработните младежи на възраст до 29 години на трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца (на постоянна работа, стажуване, временна работа) с цел придобиване на начален професионален опит след завършване на средно или висше образование. Според становище на постоянен комитета "Човешки ресурси" на КРИБ работодателите, назначаващи младежи по споразумението, би трябвало да могат да прекратяват договора в срока на предизвестие или на общите основания, преди да са изтекли шестте месеца, както и да назначават младежи за срок, по-малък от шест месеца. КРИБ ще води преговори с представители на МТСП в специално създадената работна група за законодателни промени, за да бъде премахнато това несъответствие между закона и условията, залегнали в Националното споразумение "Първа работа".