10.02.2014

Председателят на КРИБ поздрави новоизбрания президент на КТ "Подкрепа" г-н Димитър Манолов

Председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев поздрави г-н Димитър Манолов от името на Управителния съвет на КРИБ по случай избирането му за президент на КТ "Подкрепа".

В поздравителния адрес се казва: "Политиката на подкрепа на реформите за утвърждаване на нова култура на трудовите отношения чрез социален диалог укрепи авторитета на КТ "Подкрепа" и определи нейната водеща роля в конституирането на новата система на индустриални отношения и социално партньорство – взаимно зачитане и уважение на правата и интересите както на работниците и служителите, така и на работодателите.

Ние, социалните партньори, сме изправени пред тежката задача да бъдем отговорни и да работим усилено за ускоряване на структурните реформи в България. Реформите в системите на здравеопазването, образованието, пазара на труда, пенсионната система и публичната администрация водят до подобряване на бизнес климата и създават предпоставки за устойчив растеж. Ние имаме общи цели за намаляване на безработицата чрез повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, за по-добри програми за професионално образование и обучение, за намаляване на корупцията и измамите, за по-добра осигурителна и пенсионна системи, които да гарантират сигурен и достоен живот на всички поколения.

Пожелаваме много успехи в отговорната Ви работа, като сме убедени, че доброто социално партньорство между КРИБ и КТ "Подкрепа" ще продължи и занапред в името на по-доброто бъдеще на България!", завършва поздравителното писмо до новия президент на КТ "Подкрепа" от председателя на КРИБ.