23.03.2011

Председателят на КРИБ се срещна с Президента на Американската търговска камара в България

Председателят на КРИБ Огнян Донев проведе среща в централата на КРИБ с президента на Американската търговска камара в България Питър Литгоу на 23 март 2011 г.

Обсъдено бе доброто сътрудничество, установено през годините между двете организации.

Разгледано бе предложение от Американската търговска камара за съвместно писмо до правителството на България относно намиране на най-верния път за стимулиране на чуждите инвестиции с фокус новите технологии и за запазване и откриване на нови работни места. Предложението има за цел да бъдат насърчени инвестиции с висока принадена стойност, както и инвестиции в образование, квалификация и преквалификация на персонала на фирмите в България. Към инициативата ще бъдат поканени да се присъединят и други водещи бизнес организации.

В срещата участваха изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов и директорът за Централна и Източна Европа на Хюлет-Пакард Саша Безуханова, член на Консултативния съвет на КРИБ, като ръководител на фирма, ангажирана с проблемите на ИТ сектора и голям инвеститор в България.