21.06.2011

Представители на БДИ и на Федералното министерство на икономиката и технологиите посетиха КРИБ

Изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов прие на 21 юни 2010 г. делегация на Съюза на германската индустрия – БДИ и на Федералното министерство на икономиката и технологиите (ФМИТ) в състав Аня Куиъринг, регионален директор за Югоизточна Европа, Хелге Толксдорф, директор на дирекция "Разширяване на ЕС, Югоизточна Европа и Турция" във ФМИТ и Кристиан Мунк, експерт във Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия.

Обсъдени бяха редица въпроси от взаимен интерес, сред които наскоро приетия Закон за енергията от възобновяеми източници, състоянието на социалния диалог и преговорите за представителността на работодателските организации.