10.02.2015

Президентът Плевнелиев поздрави новоизбрания председател на КРИБ

"Приемете моите поздравления по случай избирането Ви за председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България", се казва в официалното писмо от Президента на Република България Росен Плевнелиев до председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

"През последните години социалният диалог има ключова роля за намирането на решения за смекчаване последиците от кризата, за постигане на баланс между труда и капитала. Несъмнено, КРИБ се е утвърдила като активен и отговорен участник в обществено-политическия живот на страната и в дебата по националните ни приоритети. Вярвам, че и в бъдеще КРИБ ще дава своя принос, заедно с останалите социални партньори, за развитието и прилагането на основните социално-икономически политики и стратегии и укрепване на механизма на координация, диалог и прозрачност в страната. Пожелавам Ви професионални успехи!" завършва поздравителният адрес на президента Плевнелиев.