31.03.2015

Позиция на КРИБ, относно приетия от гръцкия парламент Закон № 4321/2015 г. „Мерки за рестартиране на икономиката”