22.02.2016

Боряна Манолова пред в. Стандарт: Приветствам отварянето на КРИБ към малкия бизнес

Само за година в Конфедерацията бяха приети 251 нови членове, казва д-р инж. Боряна Манолова, член на Управителния съвет на КРИБ, пред в. Стандарт

Д-р инж. Боряна Манолова е главен изпълнителен директор на Siemens за България. Преди да оглави представителството на технологичния гигант в страната, тя има натрупан дългогодишен мениджърски опит в държавния и частния сектор.

Боряна Манолова е магистър по финанси от Стопанската академия в Свищов, магистър-инженер по микроелектроника и доктор по енергиен мениджмънт в промишлеността на Русенския университет. Тя е била член на УС на КРИБ с мандати 2007-2009, 2010-2012 и 2012-2014, преди да бъде избрана за нов мандат в началото на февруари 2016 г.

Г-жо Манолова, кои ще са първите проблеми на бизнеса, за чието решение ще започне да работи КРИБ оттук нататък?

– Като организация, която си е поставила за цел да подкрепя активно българския бизнес, ние имаме няколко основни насоки, върху които ще продължим да фокусираме усилията си.

Продължаваме да работим приоритетно за реформи в сектори като образование, сигурност, здравеопазване, енергетика и други, като се стараем да реагираме своевременно и адекватно на нуждите и проблемите на нашите членове. Само преди броени дни (на 09.02 – бел. ред) по време на Общото събрание на КРИБ бяха повдигнати въпроси, чието решение не търпи отлагане, и новият Управителен съвет вече предприе действия за намиране на изход от тях. Един от най-наболелите проблеми безспорно е гръцката блокада по границата. Конфедерацията подкрепи категорично българските транспортни фирми, които търпят сериозни загуби от действията на гръцките фермери.

Друг актуален въпрос, който бе поставен от нашите членове, е свързан с много обсъждания данък "уикенд". В отговор КРИБ поиска среща с представители на Министерството на финансите, по време на която стана ясно, че страната ни ще се обърне към Европейската комисия с искане за ограничаване на данъчния кредит за пътни превозни средства. Целта на мярката е да се облекчи счетоводното отчитане и данъчното планиране при ползването им за лична употреба. Освен това бе постигната договореност НАП да даде допълнителни пояснения за прилагането на данък "уикенд", тъй като бизнесът досега се оплакваше от неясни правила.

Разбира се, Конфедерацията работи систематично и целенасочено и във всички останали бизнес сектори, за да защити легитимните интереси на своите членове, и то не само когато възникне проблем. Аз самата се радвам, че като част от ръководния екип на КРИБ имам възможност да допринеса за постигането на целите и приоритетите й. Моите усилия и експертиза ще бъдат насочени в основните сфери на дейност на Siemens – енергетика, индустрия, транспорт и градска инфраструктура, но ще се постарая да бъда полезна за всички останали браншове и бизнеси.

– С приемането на множество малки фирми в каква посока ще продължи работата и разширяването на КРИБ? Кои сектори все още са със слабо присъствие в организацията?

– В КРИБ са представени всички значими сектори на икономиката: промишленост, енергетика, минно дело, транспорт и спедиция, строителство, банково дело, застраховане, търговия, образование, здравеопазване, земеделие, екология, хранително-вкусова промишленост, туристически сектор, игрална индустрия и медии. Членовете на организацията произвеждат три четвърти от БВП на България и дават работа на над 800 000 души.

Колегите от КРИБ бяха така любезни да ми предоставят точни данни за членската маса, които бих искала да цитирам. Цифрите, които вероятно вече знаете, са: 251 нови членове, приети през последната година. Това са директните нови членове на КРИБ, които ползват пълен набор от услуги. За обществото обаче може би остава скрито, че стотици малки и микро предприятия също са станали членове на КРИБ през браншовите и регионалните структури.

Бих искала да приветствам решението на Конфедерацията да се "декапсулира" и да се отвори за малкия бизнес. Очаквам разширяването на организацията да продължи в тази посока, затвърждавайки позицията й като "Глас на българския бизнес".

По какъв начин може да се подобри общата работа на правителството и представителите на бизнеса, с цел подобряване на икономическото състояние на страната?

– Тъкмо това бе една от основните теми по време на Общото събрание на КРИБ, проведено на 9 февруари 2016 г. В резултат на това членовете на новоизбрания Управителен съвет на КРИБ единодушно приехме декларация, в която изразихме нашето безпокойство относно нарастващото международно напрежение, което очертава тенденция на преразглеждане на световни и европейски ценности и достижения. Формално тази тенденция е причинно-следствено свързана с бежанската криза и миграционния поток, но причините са много по-дълбоки, а последствията от тях за нашата страна може да бъдат непредсказуеми и особено трудни за контрол.

Заявихме също така, че България е започнала плавно да излиза от финансовата и икономическа криза, но икономиката ни още е далече от нужния ни растеж. За устойчивия растеж обаче е необходимо продължаването на реформите и ние настояваме правителството да не се отклонява от този курс.

– Липсва ли диалог между държавния и частния сектор и необходимо ли е спешно затопляне на отношението между тези две страни?

– Не, диалог не липсва. Напротив – само за последната година от КРИБ са провели 17 срещи с представители на правителство, като в много от тях участваше министър-председателят. Във всяка една от тях, в зависимост от темите, участваха между 100 и 200 представители на фирмите, членуващи в КРИБ. Те бяха за ключови сектори като енергетика, околна среда, регионално развитие, туризъм, здравеопазване, земеделие.

На 16 февруари т.г. инициирахме среща с премиера Бойко Борисов, на която присъстваха и членове на кабинета. На нея изразихме подкрепа за правителството, но срещу ангажимент за реформи в няколко ключови сектора. Такъв сектор е енергетиката, като КРИБ заяви, че разчита на държавата да подкрепи индустрията чрез пазарни цени на тока и газа и продължаване на реформата.

Ръководството на КРИБ потвърди пред премиера подкрепата си в борбата на правителството срещу сивата икономика. Това е и основното послание на кампанията "Бизнес на светло", която КРИБ осъществи заедно с КНСБ. Кампанията беше категорично подкрепена от почти всички сектори на икономиката, които членуват в КРИБ, както като отделни членове, така чрез браншовите организации, които ги представляват, включително от Siemens България.

По предложение на премиера Борисов срещите с ръководството на КРИБ ще станат ежемесечни. Според мен това е ясен сигнал за добрия диалог между институциите и бизнеса и споделеното желание да бъде намерено решение на най-наболелите проблеми.

Продължава ли гладът за кадри в инженерните сектори и в IT сферата?

– За съжаление гладът за кадри в инженерните и IT сектори не само не намалява, но проблемите като че ли се задълбочават с всяка изминала година. Дори и в момента срещаме трудности да попълним вакантни работни места, въпреки отличните условия на работа, които Siemens предлага.

Решението е в по-тясната връзка между бизнеса, държавата и образователните институции с цел създаването на среда, която осигурява максимална прозрачност за реалните нужди на бизнеса и адекватни мерки за подпомагане на реализацията на завършилите след края на обучението им.

Какви са възможностите за реализация на младите специалисти в секторите, в които оперира Siemens България?

– Siemens е компания, която предлага широки възможности за реализация на младите специалисти не само от инженерни и IT специалности, но и в сфери като счетоводство, финанси, продажби и други. Ние развиваме дейност в области като енергетика, транспорт, инфраструктура, здравеопазване, индустриални решения, които са много благодатни както от гледна точка на обогатяване на професионалната компетентност, така и като възможност за кариерно израстване.
Разбира се, нужен е известен период за адаптация на младите специалисти, особено ако те идват директно от студентската скамейка. Стараем се да намалим максимално стреса за новодошлите и да им помогнем да се приспособят към средата и бизнесите на Siemens чрез различни обучения, тренинги, както и чрез менторство и помощ от страна на по-опитни колеги.

В какви аспекти не достига предварителната подготовка на кандидатстващите за ваши служители? Кое се явява по-проблематично: липсата за възможности за стаж по специалността или не достатъчно добра академична подготовка?

– Проблемите са комплексни. От една страна, те са свързани с чисто физическия недостиг на хора, които искат и могат да работят в инженерния и IT сектора. Наскоро попаднах на данни, според които IT бизнесът в България може да "поеме" до 3 пъти повече специалисти, при това при условия, които са далеч по-добри от тези в много други браншове. Въпреки това повечето IT фирми се оплакват от недостиг на кадри. Вторият проблем е понякога недостатъчната квалификация на завършващите висше образование. Далеч съм от мисълта, че има хора, които са се родили научени, но все пак има базови изисквания, които нашите нови служители трябва да могат да покрият като познания и компетенции. Моето лично усещане е, че понякога се стига до доста сериозно разминаване между очакванията на младите специалисти и нивото им на подготовка.

За да преодолеем този проблем, ние от Siemens България се стараем да бъдем част от подготовката на студентите по техническите специалности още в процеса на тяхното обучение. За тази цел си сътрудничим активно с водещите технически университети, като им предоставяме оборудване, запознаваме ги с последните иновации в сферите, в които работим, наши специалисти участват в учебния процес, въобще се стараем да сме максимално полезни на младите хора в университетите, които са потенциални наши кадри. Стажовете, които предлагаме, също са неизменна част от нашата фирмена политика в сферата на човешките ресурси.

По линия на КРИБ също се работи активно в тази посока. Пример за това е инициативата, наречена "Академия Икономика", за предоставяне на стипендии на студенти за стаж при работодатели, членове на Конфедерацията. Първият договор за отпускане на две стипендии от името на "Академия Икономика" вече е факт. В момента в процес на обсъждане е и подобно споразумение между КРИБ и Siemens, в рамките на което ние също ще приемем стажанти по линия на "Академия Икономика". Радваме се, че имаме възможност да подадем ръка на Конфедерацията за реализирането на тази чудесна инициатива, тъй като това е и един от нашите приоритети като компания.