ПРОЕКТ„MASTERY – MICRO CREDENTIALS RELIABILITY UNLEASHING GREEN ECONOMY“ ERASMUS + PROGRAMME

За проекта

КРИБ е партньор в проекта MASTERY – проект за надеждност на микро-удостоверенията за разкриване на зелената икономика. На 11-и и 12-и януари се проведе събитие в Рим в Италианския офис на Европейския парламент и в Италианското представителство на Европейската комисия, като отбеляза официалното стартиране на проекта “MASTERY” на Erasmus+ Forward Looking.

SFC Sistemi Formativi Confindustria Italy води партньорството, което се състои от 8 организации от Италия, България, Испания, Белгия и Финландия. Партньорството включва представители на индустрията, образователни и обучителни организации, организации за научни изследвания и иновации за бизнеса и асоциация на обществените администрации за устойчивост. Партньорството интегрира високо ниво на експертиза за развитието на пътища към устойчивата икономика, развитие на политиките за активна пазарна заетост, публично-частно сътрудничество за екологична иновация, представлявайки мрежа, способна директно да управлява въздействието на проекта и да разширява включената мрежа, за да създаде нови съюзи за глобалната зелена икономика.

Проектът MASTERY се фокусира върху “микро-удостоверенията”, сертификати, свързани със зелени умения, които могат да отговорят на нуждата за актуализиране и преквалификация на професионалните профили. Той оперира в близко сътрудничество със света на научните изследвания и иновациите, обучението и бизнеса, както и обществената администрация. MASTERY има следните цели:

  • Изследване на високия потенциал на микро-удостоверенията за ускоряване на процесите на преквалификация и актуализиране на профили, вече активни на пазара на труда.
  • Определение на методология за разработване на микро-удостоверения, които могат да отговорят на общите нужди от нови бизнес компетентности, дефиниране на стандартизирани процеси за признаване на микро-удостоверения чрез споделен път сред политиците, участниците в системата за професионално обучение и образование и общественото и частното екосистема.
  • Разработване на курсове и сертификати за 12 зелени компетентности в микро-удостоверения, за да се предвидят мерки за борба с необходимостта от умения, които екологичният преход вече е предизвикал и които могат да станат постоянни през идните години, като се вземат предвид основните демографски динамики в ЕС.
  • Подобряване на капацитета на системата за професионално обучение за междуинституционален диалог, съвместно проектиране на компетентности, знания и развитие на обучителни пътища, отговарящи на нуждите на пазара на труда и на индивидуалния растеж.
  • Разработване на решения за издаване на транснационално валидирани микро-удостоверения в петте страни, участващи в проекта MASTERY, за подкрепа на зеления преход.

Секторите, където ще бъдат експериментирани процесите на дефиниране, разработване и прозрачност на микро-удостоверенията на MASTERY за зеления преход са: агро-хранителния, строителният, дърводобивният и производственият чрез развитие на умения за устойчиво управление.

Двудневната програма на събитието включваше участието на двама важни оратори:

Илдико Мазар, NTT DATA, координатор на Европейския екип за цифрови удостоверения за учене, представи обширна рамка на тема “цифрови удостоверения”, основните аспекти и характеристики на цифровите удостоверения за учене (EDC) и техните влияния върху Европейския модел за учене (ELM).

Франческа Калене, Lazio Innova, координатор на проекта “LABORATORI DI MICROINNOVAZIONE”, се включи като асоцииран партньор на проекта. Презентацията позволи начално споделяне на умения, в които строителният сектор инвестира за устойчиво развитие.

Срещата приключи със шестмесечния план на проекта, с партньори, водени от Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, за разработване на рамка за развиващи се компетентности за зеления преход в целевите сектори на MASTERY.

Последни новини