“РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ТРУДА И РАБОТНАТА СРЕДА – DIRECT II VS/2020/0101”

Последни новини