ProjectTest

You are here:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ПУБЛИКУВАНА НА 12.06.2020