17.06.2015

Проведено бе заседание на Управителния съвет на КРИБ

На 17 юни 2015 г. се проведе редовното заседание на Управителния съвет на КРИБ.

Приет бе Протокола от заседанието на УС, проведено на 20 май 2015 г.

Представена бе информация за проведени срещи и събития през периода 20 май – 17 юни 2015 г.

Управителният съвет направи преглед и оценка на изпълнението на поети ангажименти от страна на правителството към бизнеса.

Одобрена бе позицията на КРИБ, изразена на общественото обсъждане в КЕВР на цените на електроенергията.

Докладвана бе информация относно участие в заседанието на Икономическата комисия на Народното събрание, на което бе разгледан ЗИД на Закона за защита на конкуренцията.

Приет бе екшън план за „Академия Икономика”.

Бяха направени допълнения в състава на Арбитражния съд към КРИБ и одобрение на бюджет за популяризиране на дейността му.

Взето бе решение за провеждане на бизнес-форум „България – Италия” в Рим през месец октомври 2015 г.

Приети бяха 10 нови членове на КРИБ, а именно: Химкомплект Инженеринг АД; САНРОК ЕООД; Медина Мед ООД; Юроком 2000 ООД; Регал ООД; Зет и Ем Прайвит Ко ООД; Ойрошпед АД; Асоциация на колекторските агенции; Българска болнична асоциация и Карат България ООД.