08.05.2012

"Софарма" е най-добрата голяма публична компания в класацията "Капитал 50"

Фармацевтичната компания "Софарма", член на КРИБ, за трета поредна година стана най-добрата публична компания в България в категорията "Големи капитализации", показва шестата по ред годишна класация "Капитал 50", която е наследник на "Дневник 100". 

Компанията с най-добро корпоративно управление е "Монбат", също член на КРИБ, съобщава capital.bg. 

"Проучване и добив на нефт и газ", част от групата на "Химимпорт", е на първо място при по-малките компании, а при дружествата със специална инвестиционна цел е "Адванс терафонд".

Резултатите от класацията бяха обявени по време на конференцията, организирана от "Капитал" – "Бъдещето на капиталовия пазар". Износители доминират топ 10 при големите компании. 

 В класацията компаниите са разделени според това дали пазарната им капитализация е над или под 25 млн. лв. След това са подредени на база теглови критерии – приходи, ръст на приходите, пазарна капитализация, ликвидност и марж на печалбата. Тази с най-малък краен ранг заема първото място.

Ползвани са данните от консолидираните отчети на публичните компании за 2011 г., предадени до края на март 2012 г. Отчетите са неодитирани, а за тези, които нямат какво да консолидират и имат значителни разминавания с одитираните данни, са взети последните. Броят на сключените сделки и пазарните капитализации за 2010 и 2011 г. са предоставени от Българската фондова борса.