17.06.2015

Рекорден прием на нови членове на КРИБ през последните шест месеца

 

На заседание на Управителния съвет на КРИБ, проведено на 17 юни, за нови членове на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България бяха утвърдени кандидатурите на 10 компании.

В регионалните структури на КРИБ интересът за членство също бележи значителен ръст.

Беше постигнат рекорд в историята на организацията, като за първите шест месеца от мандата на новия Управителен съвет  – от м. декември 2014 до м. юни 2015 г. – за нови членове на КРИБ бяха приети общо 150 големи компании.

Това представлява над 40 процента ръст на членския състав и над 70 процента ръст при постъпленията от членски внос.

За КРИБ е гордост, че организацията е все по-призната от фирмите в България.