05.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

В българската акцизна и данъчна политика постоянно се възпроизвежда принципът за непрозрачност, двоен стандарт в законодателството и липса на диалог между бизнеса и администрацията, е общото становище на асоциации и представители от всички браншове, произвеждащи и търгуващи с акцизни стоки в страната.

На обща среща в КРИБ ръководствата на Българската петролна и газова асоциация, Националната лозаро-винарска камара, Булгартабак Холдинг АД и КТ Интернешънъл ЕАД и други се обединиха около мнението, че промените в акцизното и данъчно законодателство, както на законовите, така и на подзаконовите нормативни актове, се извършват без оценка на въздействието им върху бизнеса, с налагане на свръхадминистративна тежест изцяло за негова сметка и при липса на диалог.

Във връзка с това, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще се обърне с настоятелна молба за среща към министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите и ръководителите на акцизната и митническа администрация, на която да бъдат обсъдени всички скорошни и предстоящи промени на нормативната уредба, засягаща производството и търговията с акцизни стоки в страната.