23.02.2022

Съюзът на пивоварите с данни за пазара на бира през 2021 г.

Последните две години изправиха всички индустрии пред значителни предизвикателства. Пивоварният бранш също не прави изключение от тази статистика. Годишният доклад на Пивоварите на Европа от края на 2021 г. отбелязва спад на консумацията на бира във всички страни на стария континент. Статистиката показва, че преди пандемията през 2019 г. в страните от ЕС са продадени 325 милиона хектолитра пиво, а през 2020 г. – 310 млн. хектолитра. Производството на бира в ЕС за 2019 г. е 370 милиона хектолитра, а за 2020 г. –  350 млн. хектолитра.

Първите данни на Съюза на пивоварите в България (СПБ) за 2021 г. показват, че в сравнение с 2019 г. у нас спадът в продажбите на бира е близо 6%. Съгласно годишния отчет на Агенция ,,Митници“ през 2021 общият обем на бирения пазар в страната е 5 150 000 хектолитра, което е с 1% по-малко от 2020 г. Размерът на внесения акциз от продажбите на пиво – 74.1 милиона лева, също е с 1% по-малко в сравнение с 2020 г.

Според експертите, освен неблагоприятните ефекти от пандемията от Ковид, стагнацията на бирения пазар се дължи и на намалелия поток от чуждестранни туристи, ограниченията в работата на заведенията и притесненията на потребителите от все по-високата инфлация. Въпреки тези характерни за всички европейски пазари условия, българските пивовари стоят много добре в общата картина на сектора. В количествен обем българският бирен пазар е на 11 място в ЕС, а по консумация на пиво на глава от населението сме на 8 място.

,,През 2021 г. у нас отново се запази тенденцията бирата да е най-често консумираната напитка след минералната вода. Дори през зимния сезон 53% от българите на възраст между 18 и 69 г. пият бира поне веднъж седмично. Най-активните бираджии са от групата на 40-49 годишните. За поредна година най-големите почитатели на пивото са в Русе, където честотата на консумация на бира е 13 пъти месечно, следвани от Варна. Резултатите от това омнибус изследване  на ИПСОС, както и данните от други проучвания показват, че българите все повече стават ценители на пенливата напитка и все по-големи фенове на бирената култура“, коментира Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ.

Свидетелство за това е и фактът, че през 2021 г. у нас са започнали работа нови 5 микро пивоварни, с които общият брой на регистрираните предприятия за производство на бира в страната вече е 41.

Независимо от трудностите, свързани с пандемията, пивоварните компании са сред най-добрите и стабилни работодатели в България. Средният осигурителен доход в бранша е 1 860 лв. През 2021 г. производството и продажбите на бира осигуряват работна заетост на близо 25 000 човека. От тях 9% са директно заети в пивоварната промишленост, 32% в секторите на доставка и 59% в търговията, заведенията и туризма. През 2021 г. пивоварите не само съумяха да запазят работните места, но и да увеличат общия брой заети в производството на бира.

Въпреки постепенното отваряне на държавите в Европа, потребителите все още са резервирани към социалните контакти и събирания. Тези нагласи продължават да засягат и пивоварния сектор.  „Докато гледаме в бъдещето, трябва да гарантираме, че пивоварите имат солидна почва за възстановяване. Бирената индустрия е част от сложна верига, включваща много бизнеси. Конкретната дългосрочна подкрепа с различни правителствени мерки за развитие ще помогне на пивоварите да се възстановят и да поддържат дейността си.“ коментира генералният секретар на Пивоварите на Европа Пиер-Оливие Бержерон.

С помощта за реактивиране на сектора, Пивоварите на Европа са убедени, че ще се постигне отново икономически подем на индустрията. На свой ред той ще донесе така необходимите държавни приходи и ще увеличи работните места по цялата верига на пивопроизводството, доставките и ресторантьорството.

Статистическият доклад на Пивоварите на Европа е с данни за 27-те държави-членки на ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Турция. Очетът показват как продължилият близо десетилетие силен ,,ренесанс в производството и консумацията на бира“в европейските страни,  буквално е спрян от натиска на пандемията.

Допълнителна информация:

Съюзът на пивоварите в България е представителната организация на  производителите на бира в страната и на техните доставчици на суровини, материали и оборудване. Членове на сдружението са пивоварните компании: „Болярка – ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг  България” АД, „Ломско пиво” АД, ,,Доровски инвест” ООД. Общо те произвеждат 99% от бирата в страната.

От 2007 г. СПБ е член на ,,Пивоварите на Европа“, Брюксел – гласът на бирената индустрия в ЕС. За повече информация www.pivovari.com и www.brewersofeurpe.org