20.01.2022

Съюзът на пивоварите с две награди за социален диалог и отговорност

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) беше отличен с приз за първо място в категорията ,,Човешки ресурси“ и второ място в категорията ,,Общество“ в първия конкурс за корпоративна социална отговорност (КСО) на Министерството на труда и социалната политика. Министър Георги Гьоков връчи наградата за приноса на пивоварната организация в развитието на социалния диалог в бирената индустрия. Министърът специално подчерта значението на браншовото колективно трудово договаряне, като най-добра практика за сътрудничество  между работодатели и синдикати.

Вече над 20 години Съюзът на пивоварите и синдикалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа"  на всеки две години подписват браншови корективен трудов договор     С него се надгражда трудовото законодателство и се постигат  договорености за по-добри условия на труд и достойно заплащане, развитие на човешките ресурси, качествени работни места и други важни за всички работници и служители придобивки.

От 2009 г. до днес колективните браншови договори на бирената индустрия са единствените в страната, които със Заповед на министъра на труда и социалната политика периодично се разпростират върху абсолютно всички предприятия за пиво и малц у нас. Благодарение на иновациите, оптимизирането на ресурсите и високото ниво на компетенции на българските пивовари, производителността на труда, особено в големите компании, е на нивата на средноеврепейските показатели за продуктивност.

За нас е голямо постижение, че в условията на пандемия не само запазихме, но дори открихме нови работни места през последната година. Повечето от компаниите полагат целенасочени усилия и въпреки предизвикателствата на средата, продължават да инвестират в развитието на човешките ресурси и да повишават трудовите възнаграждения на своите работници и служители. Тази седмица започваме преговорите за новия БКТД за 2022 – 2023 година, така че присъдената ни първа награда в конкурса на МТСП е добър стимул да разширим социалния диалог с нови инициативи и социални иновации.“, коментира Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ.

В категорията "Общество" в конкурса на МТСП Съюзът на пивоварите беше награден с плакет за второ място с проекта си "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат". В кампанията в национален мащаб се организират спортни, образователни и творчески инициативи за родители и деца като модел за здравословен начин на живот, превенция и алтернатива на злоупотребата с алкохол. Всички дейности и дарения се осъществяват със 100% финансиране от СПБ, чрез целеви бюджет, осигуряван от пивоварните компании, членуващи в сдружението. Под мотото на проекта са проведени над 360 спортни, образователни и консултативни събития с общо 60 000 участници от 56 населени места в 20 области на България. Постигната е национална разпознаваемост на кампанията от 1 250 000 души на възраст от 15 до 68 г.

Устойчивото развитие на проекта в най-голяма степен се дължи на изключително успешните партньорства на СПБ с Главна дирекция ,,Национална полиция“, МВР, община Велико Търново, Столична община и Превантивно-информационния център по зависимости – ПИЦ по ПН,София, сдруженията ,,Св. Йоан Рилски“ и,,Янтра 2001“,  Министерството на младежта и спорта, десетки училища и др. Посредством партньорството с ГДНП поектът се отразява в отчетите на Националния съвет за превенция на престъпността, Националната програма за закрила на детето и Националната стратегия за младежта.

Според актуално проучване на Международния репутационен институт за бирената индустрия, проведено в 31 европейски страни, българските пивовари са с най-висока репутация в Европа. Почти 90% от сънародниците ни дават много висок рейтиннг на пивоварната индустрия в страната именно заради утвърдените в сектора най-добри работодателски, социални и производствени практики. Амбициите на бранша да задържи тази позиция са големи, така че през 2022 години всички проекти за КСО на Съюза на пивоварите продължават с акцент върху устойчивто развитие, зелените инициативи и кръговата икономика.