31.05.2017

Съюзът на пивоварите в България актуализира принципите си за отговорни маркетингови комуникации в дигиталните медии

„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ със събития в три области

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) актуализира принципите си за отговорни маркетингови комуникации в дигиталните медии. Новите саморегулаторни правила влизат в сила от 1 юни тази година. Те имат за цел да контролират съдържанието на съобщенията в интернет на бирените компании. Тези норми са част от програмата за социална отговорност на пивоварния бранш, която включва и превантивната кампания лица под 18 г. да не експериментират с алкохол, както и доброволния ангажимент на индустрията за представяне на потребителите хранителна информация за бирата.

Сред платформите в дигиталната среда, които подлежат на самоконтрoл, са интернет страници на брандове, рекламни банери, предавания на видео, аудио или видео файлове, достъпни за автоматично сваляне. Включват се и рекламите по време на игри в интернет, маркетинг чрез блогове, съдържанието на които е генерирано от потребители и подкрепено от пивовари, използване на сайтове за изразяване на мнения и др. Регулират се и социални медии като YouTube и Фейсбук, а основен фокус е превенцията на децата. В този смисъл дигиталните маркетинг комуникации не може да са насочени към непълнолетни, нито да ги подтикват да консумират бира.

„С новите правила пивоварните компании в страната продължават ангажиментите си за социална отговорност и приноса си към действията за намаляване на злоупотребата с алкохол. В центъра на нашето внимание е предпазването на подрастващите, които не само са най-податливи на влиянието на интернет комуникациите, но са и най-уязвими по отношение на своята безопасност в „нета“. Ето защо отговорността ни е съсредоточена най-вече върху правилата за превенция на деца при рекламирането на бира“, обясни изпълнителният директор на СПБ Ивана Радомирова.

Част от нормите, които членовете на СПБ доброволно ще следват във Фейсбук и You Tube, са да се прилага филтър за ограничаване достъпа на фенове под 18 г. и забрана в рекламите да участват лица под 25 г. Създадените от бирените компании Фейсбук групи трябва да са затворени, така че само одобрени пълнолетни членове да могат да се присъединяват и да четат съдържанието, да изпращат съобщения или да споделят видеоматериалите. Сходни указания има за Instagram, Tumblr и Vine.

Във връзка с утвърдените политики на Съюза на пивоварите в тази насока шеста година продължава социалната кампания на СПБ „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. Целта на инициативата е да се организират спортни и консултативни дейности за подрастващите и техните родители, като алтернатива децата да не пият алкохол, а да се ангажират с полезни занимания.

Само за последните 3 години Съюзът на пивоварите е инвестирал в кампанията близо 100 000 лева, а преките участници са над 20 000 деца, родители, педагози и доброволци. Тазгодишното издание на инициативата стартира през м. април със спортни празници и обучения за ученици и родители в общинския център на Великотърновска област „Спорт и превенция“ в с. Балван, който е единствен в страната.

Откриването на центъра е в резултат на взаимодействието между община Велико Търново, дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Областните дирекции на МВР и Пожарна безопасност, Националния военен университет „В. Левски“, сдружението на кметовете „Янтра 2001“ и Съюза на пивоварите, припомнят от СПБ.

 „Благодарение на силните партньорства, които изградихме в община Велико Търново, през цялата лятна ваканция в малките населени места ще има ежеседмични спортни празници, занимания за универсална превенция, съчетани с игри и забавления за децата и техните семейства. Календарът на събитията е много наситен и може да се види на сайтовете на община Велико Търново и на партньорските организации“, допълни Ивана Радомирова.

Програмата „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ тази година включва и Добрич. На 29 май Областната дирекция на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“ заедно със Съюза на пивоварите организираха училищни турнири със спортни игри, които събраха над 200 деца, родители, учители, гости. И както се полага – за победителите имаше купи и медали, а за всички участници – поощрителни награди и сувенири.

София също активно присъства на картата на превантивната кампания на СПБ. С традиционното вече партньорство на Столична община бяха организирани спортни и културни събития в три училища. През тази година със силен акцент са консултативните и информационно-образователните дейности за родители и училищни психолози по темите за превенцията, провеждани в общинския Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН, София. Дългогодишното сътрудничество на Съюза на пивоварите с експертите от Центъра дава възможност ежегодно да бъдат отпечатвани специализирани материали, наръчници и брошури в подкрепа на превенцията, както и да се провеждат консултативни и образователни срещи в училищата на гр. София.

Допълнителна информация за  превантивната програма на СПБ:

От 2010 г. Съюзът на пивоварите в България осъществява дългосрочна програма за превенция употребата на алкохол от лица под 18 година. От 2012 г. в рамките на програмата стартира инициативата "Спортът е по-добрият начин децата да пораснат". Целта на кампанията е да се популяризира  семейният спорт и физическото възпитание като добра възможност за израстване, социализация,  здравословно семейно общуване и превантивна практика лица под 18 години да не експериментират с алкохол. Национално представително проучване на агенция „Ипсос“ показва, че за инициативата знаят 15% от възрастното и 30% от непълнолетното население на страната.

Превантивната програма на Съюза на пивоварите се осъществява с доброволчески труд и със 100% целево финансиране, осигурено от пивоварните компании: ”Болярка – ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг  България” АД, “Ломско пиво” АД.

Партньори на кампанията ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" са: Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на младежта и спорта, община Велико Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) – София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, спортни клубове и неправителствени организации.

Информация за събитията може да бъде видяна на сайта на СПБ – www.pivovari.com; интернет страниците на ПИЦ по ПН, община Велико Търново и другите партньори по кампанията.