14.10.2013

Семинари и тренинги от MTG – покана към членовете на КРИБ

Група за тренинги и мениджмънт ООД, член на Асоциация на българските износители, колективен член на КРИБ, предлага на своите партньори и клиенти:

· Семинари и тренинги

· Обучения за придобиване на професионална квалификация

· Разработване и управление на проекти

Нашата мисия е да съдействаме за развитие и поддържане на професионалната компетентност на човешкия капитал на нашите партньори и клиенти, и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Имаме удоволствието да предложим на вниманието на членовете на КРИБ информация за някои от предстоящите семинари и тренинги до края на 2013 г.:

25.10.2013 г. – Подготовка за годишно данъчно приключване на 2013 г. по ЗКПО – лектор: Димитър Войнов – гл.експерт в НАП

26-27.10.2013 г. – Емоционална, социална интелигентност и лидерство

08-10.11.2013 г. – Коучингът в мениджмънта – предизвикателство за успешно лидерство (Арбанаси, СПА Комплекс Винпалас)

05.12.2013 г. – Трансферно ценообразуване – лектор: Десислава Калудова – гл.експерт в НАП

06.12.2013 г. – Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане – Гл.юрисконсулт Дирекция СИДДО – НАП

За информация: http://pro.mtgbg.com