10.11.2009

Сертификационни курсове по бизнес мениджмънт за членове на КРИБ организира Международната търговска камара ICC Bulgaria

Международната търговска камара (ICC Bulgaria), чийто съосновател в България е КРИБ, организира следните сертифицирани курсове по бизнес мениджмънт, които ще се проведат съвместно с Warwick Business School и International Faculty of Finance:

I. ICC Bulgaria – WBS "Business Leaders Programme" (5 Day Courses).

Теми: Finance, Marketing and Strategic Management, Organizational change and Leadership

 a.. Achieving Excellence Across Business Functions – 5 Day Course.

 b.. Aligning Organisational Performance to Strategic Objectives – 5 Day Course.

 c.. Leadership Capability for High Performing Organisations – 5 Day Course.

Група от 15 – 18 човека. Програмата ще бъде проведена със сътрудничеството на Стопански Факултет на Софийски Университет, най-рано през октомври – ноември 2009, в зависимост от заявения интерес за участие.

II. ICC Bulgaria – IFF "Financial Excellence Programme" (3 Day Course):

 a.. Corporate Finance – 3 Day Programme

 b.. Corporate Valuation Techniques – 3 Day Programme

 c.. Risk Management – 3 Day Programme

Група от 15 – 18 човека. Програмата ще бъде проведена със сътрудничеството на Стопански Факултет на Софийски Университет, най-рано през октомври – ноември 2009, в зависимост от заявения интерес за участие.

В случай на интерес за регистрация за участие, както и интерес относно спонсорство на курсовете от двете програми, моля да се свържете с г-н Росен Казаков – изпълнителен директор на ICC Bulgaria, на следния e-mail: rkazakov@icc-bulgaria.bg или тел.: 02 9700319, 02 9700347, 02 9700395.

За повече информация вижте сайта на ICC Bulgaria