16.03.2024

Shell иска до 2030 г. да намали емисиите от използването на бензин и дизел

Енергийният гигант Shell обяви своята “Стратегия за енергиен преход 2024”, първата актуализация на стратегия “Powering Progress” от 2021 г., очертаваща пътната карта и целите на компанията за енергиен преход. Актуализираната стратегия включва първата междинна цел на Shell за намаляване на емисиите от използването на нейните петролни продукти, след години на натиск от страна на акционерите за въвеждане на цел за намаляване на емисиите по веригата на стойност, съобщава esgtoday.com.

През 2020 г. Shell обяви ангажимент за постигане на нетна нулева енергия в своите операции до 2050 г., а през 2021 г. компанията стартира своята стратегия „Powering Progress“, описвайки подробно как ще постигне целта си да бъде бизнес с нетна нулева енергия до 2050 г. в емисиите от Обхват 1, 2 и 3, с инициативи, включващи инвестиране във възобновяеми и чисти енергийни решения.

Компанията преди това бе поставила цели за намаляване на емисиите от Обхват 1 и 2, но без да има междинна цел по обхват 3. Емисиите от Обхват 3 представляват над 95% от въглеродния отпечатък на компанията, като „използване на продадени продукти“ представлява приблизително 74%.

Shell се сблъска с натиск от екологични и акционерни групи

Компанията бе поставена под натиск да определи междинни цели за намаляване на емисиите по веригата на стойността. В „Доклада за напредъка на енергийния преход“ на компанията, публикуван миналата година, председателят на Shell Андрю Макензи заяви, че

бордът е обмислил определянето на цел за абсолютни емисии от Обхват 3, но е установил, че това би било против финансовите интереси на акционерите и няма да помогне за смекчаване на глобалното затопляне.”

Shell добави още, че за да изпълни по-амбициозната цел на Обхват 3, от компанията ще се изисква да намали продажбите си на петролни и газови продукти, което при липса на промяна в търсенето на клиентите „ефективно би означавало предаване на клиенти на конкуренти”.

Актуализираната стратегия включва цел от Обхват 3, като сега компанията се стреми да намали емисиите на клиентите от използването на нейните петролни продукти с 15-20% до 2030 г. в сравнение с 2021 г. Емисиите от използването на петролни продукти представляват над половината от „използването на продадени продукти на компанията.“

От Shell отбелязват, че емисиите от петролни продукти вече са намалели с около 9% през 2023 г. спрямо базата за 2021 г. и казват, че новата цел ще бъде 40% намаление от 2016 г., включително 8 процента точки от договори, които са класифицирани като държани за търговски цели.

Актуализираната стратегия поддържа целта на Shell за нетна нула до 2050 г.

Актуализираната стратегия поддържа целта на Shell за нетна нула до 2050 г. и нейната междинна стратегия до 2030 г. за намаляване наполовина на емисиите от обхват 1 и 2, но компанията също така обяви, че е решила да оттегли целта си за 2035 г., за да намали нетния въглероден интензитет на продуктите, които продава с 45% заради „несигурността в скоростта на промяната в енергийния преход“ и ще преразгледа своята цел за намаляване на нетния въглероден интензитет до 2030 г. на 15% – 20% от предишната си цел от 20%. Shell обясни, че преразглеждането на целта за 2030 г. се дължи на промяна към продажба на повече енергия на търговски клиенти и по-малко на клиенти на дребно, което води до по-нисък общ ръст на продажбите на енергия до 2030 г.

Компанията също така планира да инвестира 10-15 милиарда долара между 2023 г. и края на 2025 г. в нисковъглеродни енергийни решения, включително зареждане на електрически превозни средства, биогорива, възобновяема енергия, улавяне и съхранение на водород и въглерод.

Shell има много важна роля в осигуряването на енергията, от която светът се нуждае днес, и в подпомагането на изграждането на нисковъглеродна енергийна система на бъдещето. Нашият фокус върху ефективността, дисциплината и опростяването води до ясни избори за това къде можем да окажем най-голямо въздействие чрез енергийния преход и да създадем най-голяма стойност за нашите инвеститори и клиенти. Ние вярваме, че този фокус прави по-голяма, а не по-малка вероятността да постигнем нашите климатични цели”, коментира Главният изпълнителен директор на Shell Ваел Саван.