10.01.2009

Синдикати, работодатели и министри обсъдиха кризата

Възможностите за преодоляването на икономическата, финансовата и газовата криза обсъдиха на 10 януари 2009 г. ръководствата на националните синдикални и работодателски организации с министрите на труда и социалната политика, на финансите и на икономиката и енергетиката. В срещата, инициирана от синдикатите, участваха представители на ръководствата на КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ и Съюз за стопанска инициатива. КРИБ беше представен от членовете на Управителния съвет Огнян Донев и Кънчо Стойчев и изпълнителния директор Евгений Иванов. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) не участва в срещата.

Разходите за декември миналата година възлизат на пет милиарда лева, което е повече от изнесените данни в пресата, каза министърът на финансите Пламен Орешарски на срещата. Във връзка с финансовата криза министърът заяви, че не се наблюдава влошаване ликвидността на банките и няма тревожни симптоми. Относно газовата криза той посочи, че се надява кризата да е временна, за да могат предприятията да обслужват кредите си. Министър Орешарски изтъкна, че в условията на криза макроикономическата стабилност е още по-важен фактор за цялостното нормално развитие на икономиката и на обществото. "Уведомих социално-икономическите партньори, че фискалните цели за 2008 година са изпълнени. Има решимост и през 2009 година да продължим с разумната фискална политика, която сме водили, като обща предпоставка за стабилност на икономическата система като цяло", каза Пламен Орешарски на пресконференция след срещата.

Равнището на безработицата в момента е 6,23%. През януари на първичния пазар на труда са започнали работа 6000 души, каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. През януари общо на пазара на труда чрез Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) ще работят 43 000 души. "Над 140 млн. лв. са предвидени по Националния план за действие по заетостта за запазване на работните места. Тази година има средства не за назначаване на безработни, а за запазване на работните места", заяви Масларова.
Готов е проектът на постановление, с което ще се определят фирмите, които ще ползват намалено работно време и средства, за да задържат своите работници. "Ние предвиждаме чрез намалено работно време, да спасим работните места на 18 700 души", каза министърът на труда и социалната политика. По Социално инвестиционния фонд ще бъдат реализирани около 100 обекта от общини, както и по проекта "Красива България". Министър Масларова посочи, че са изключително важни прогнозите за необходимостта от кадри по браншове. Според нея средствата по ОП "Развитие на човешките ресурси" могат да се удвоят.

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров запозна социалните партньори със ситуацията с газовата криза. Не е в интерес на България това, че купува газ не директно от "Газпром", а от фирми посредници. Фирмите – посредници дори не са регистрирани в Русия, каза министър Димитров. Смятаме, че въпросът за транзита на газа трябва да бъде отделен от вътрешното потребление на Украйна и с помощта на международните наблюдатели подаването на газ към Европейския съюз да бъде възстановено. Петър Димитров заяви, че до голяма ситуацията с газовата криза не се е променила и към момента няма излизане от нея. Очакванията, че с пристигането на наблюдателите в Украйна ще бъде възстановено подаването на газ, не се оправдаха, тъй като явно има много сериозни противоречия за цената на газа между Русия и Украйна, каза министър Димитров. От началото на газовата криза се контролират около 300 предприятия като техните калкулирани преки загуби са 58 милиона лева по последни данни.

На срещата бе обсъдена и организацията на срещи между работодатели и синдикати на браншово ниво с участието на ресорните министри за договаряне на антикризисни мерки за съответните икономически сектори. Представени бяха анализи и прогнози за развитието на икономиката и възможностите за съвместен мониторинг на проявленията на икономическата криза, както и възможните решения по проблемите на финансирането, пазарите и работната сила в реалния сектор.