31.08.2020

Системата на Кока-Кола в България рециклира 96% от генерираните в производството си отпадъци

През 2019 г. е намалено потреблението на вода с рекордните 5%, а 1500 служители са инвестирали близо 7000 часа в доброволчество

Принос от 0,6% от БВП на страната, рекордно намаление на потреблението на вода и хиляди часове доброволчество са само част от акцентите в Доклада за устойчиво развитие и социо-икономическо въздействие на Системата на Кока-Кола в България за 2019 г.

Кока-Кола е вече 55 години в България и с всяка изминала година постиженията и приносът ни за икономиката в страната стават все по-впечатляващи. Горди сме, че Системата на Кока-Кола поддържа добавена стойност от 654 млн. лева, което е общо 0,6% от БВП на България. На всеки лев, изразходван за напитка на Кока-Кола, 70 стотинки остават в местната икономика. Системата поддържа 16 200 работни места по цялата си верига на стойност, което е около 0,5% от общата заетост. Водени от стремежа си непрекъснато да се развиваме, през 2019 г. открихме най-модерната бутилираща линия за PET бутилки сред всички 28 държави в Групата Кока-Кола Хеленик – в производствения ни център в Костинброд. 1500 наши колеги посветиха близо 7000 часа в доброволчество за каузи, в които вярват“, споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани  България.

Връзката на Кока-Кола с България има силен исторически характер. България е първата страна отвъд Желязната завеса, в която започва производството на легендарната напитка преди 55 години, но и първата, в която се разрешава марката да бъде изписана на кирилица върху етикета. Днес Системата на Кока-Кола в България се състои от пет юридически лица, значими в глобален план. Те включват местно производство и маркетинг, както и изнесени услуги в сферата на IT, счетоводство и HR за цял свят. Социо-икономическото ни въздействие в страната се подчертава и от програмите ни в подкрепа на местните общности, опазването на околната среда и прозрачността към нашите потребители. Ежедневно следваме нашата мисия не просто да освежаваме света, но и да допринасяме за едно по-добро споделено бъдеще по устойчив за всички начин, често дори надскачайки регулаторните изисквания в сектора. В отговор на нарастващия стремеж на всеки от нас за по-здравословен начин на живот и в подкрепа на усилията на ЕК за повишаване на информираността на потребителите, в края на 2018 г. и началото на 2019 г. доброволно въведохме цветови код върху опаковките на Coca-Cola, Fanta и Sprite, който разбираемо представя точното процентно съдържание на захар, сол, мазнини и наситени мазнини в продуктите. Вярваме, че с нашите вътрешни принципи даваме правилния пример за целия бранш в името на по-добро споделено бъдеще", казва Евелин де Лирснайдер, изпълнителен директор на Кока-Кола България.

Принос към местната икономика

Социо-икономическото въздействие на компаниите в Системата на Кока-Кола у нас се равнява на принос от 0,6 от БВП на страната или иначе казано – всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 0,70 лв. приходи за България. През 2019 г. в двата завода в Костинброд и Банкя са произведени  364 млн. литра напитки, а системата е купила стоки и услуги от местни доставчици на стойност 127 млн. лева.

Системата плаща 51 млн. лева в данъци и поддържа 250 млн. лева непряко. Сумата се равнява на 1% от данъчните приходи на България или годишните разходи за образование на около 102 000 ученици.

3000 души работят в Системата на Кока-Кола в България, която поддържа 16 200 работни места по стойностната верига или иначе казано всяко работно място в нея поддържа 5 работни места другаде.

Производство и верига на доставките

През 2019 г. е постигнато рекордно понижение на потреблението на вода – с 5% спрямо предходната година, което е равно на 29 млн. литра  спестена вода или средното годишно потребление на питейна вода на над 800 българи. 43 млн. литра вода, равняващи се на потреблението на домакинствата в Костинброд за 38 дни, пък са използвани повторно в производството.

Процентът на рециклираните отпадъци, генерирани в производствения процес, е повишен до 96%, като всяка трета напитка, която потребителите консумират, не генерира почти никакъв отпадък.

Силно застъпени са и инвестициите в местния пазар – 70,8% от общите разходи към доставчици на компанията са към български такива,  а 94% от източниците на съставки са от българския или европейския пазари.

Подкрепа на общностите

В синхрон с дългосрочните приоритети на Системата на Кока-Кола за подкрепа на местните общности – над 1500 служители са инвестирали 6940 часа в доброволчески каузи, свързани с младежко образование и по-чиста околна среда. Това се равнява на 767 работни дни или заетостта на един служител за 3 години и половина.

96 служители пък са посветили време и усилия на програмата #YouthEmpowered (реализирана в партньорство Джуниър Ачийвмънт България)  и развиването на потенциала на младите и подготовката им за успешен кариерен път. Общо 2915 младежи на възраст между 16 и 26 години от 18 населени места са преминали през обучения за повишаване на своята работоспособност в рамките на програмата.

Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук.