21.03.2017

Слово на г-н Домусчиев пред Общото събрание на КРИБ

Скъпи членове на КРИБ,
Уважаеми колеги, 

Позволете ми преди всичко да се обърна към Вас като към приятели, съмишленици и партньори. През изминалите две години и четири месеца от деня на встъпването ни като УС през ноември 2014-та, имахме много поводи да бъдем заедно в по-малък или в по-голям формат като сегашния, в работна или в празнична атмосфера, но винаги обединени от мисията на КРИБ като представител на национално отговорния бизнес. Тъкмо тази отговорност лежи на плещите ни и днес. Но сега тя е двойна – както към нашите работници и служители, така и допълнително към всички български граждани, поради нарастващата нестабилна вътрешно-политическа, икономическа и международна обстановка.

Имаме и носим тази огромна отговорност поради факта, че КРИБ през последните две години стана двойно по-голям и незаобиколим фактор в социално-икономическия живот на България. Това е повод за гордост, но и за нарастващ ангажимент към настоящето и към бъдещето на страната ни. Ние имаме нашите виждания за социално-икономическото развитие на България след изборите на 26 март и ги представихме на срещите с политическите партии.

Защо сме толкова взискателни към тези, които ще управляват България след изборите? Защото КРИБ представлява в най-голяма пълнота национално отговорния български бизнес. Към днешна дата броят на новоприетите членове е 341 компании, което е безпрецедентно за цялото съществуване на КРИБ. Нещо повече – това е практически удвояване на членската маса на нашата организация!

Освен това можем гордо да заявим – имаме ръст не само в количеството, но и в качеството. Новоприетите членове представляват всички сектори на икономиката: промишленост, енергетика, минно дело, транспорт и спедиция, строителство, банково дело, застраховане, търговия, образование, здравеопазване, земеделие, екология, хранително-вкусова промишленост, туристически сектор, игрална индустрия, и медии. В КРИБ вече членуват над 90% от банките в България. Само за последната година бяха приети 12 големи инфраструктурни държавни предприятия, и то такива, които не са губещи.

Значително се увеличи и браншовото присъствие в организацията с влизането в КРИБ на 22 нови браншови организации и нестопански сдружения, както и на още две двустранни камари. В КРИБ сега членуват 80 браншови организации и 6 двустранни камари, но качеството и размерът тук също е от огромно значение. При нас не членуват например асоциации на производители на буби, на фризьорки или на козметички, а браншови организации като Камарата на строителите в България, Българската минно-геоложка камара, Националната лозаро-винарска камара, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и много други колоси на българската икономика.  Целият бял сектор членува при нас, сивият е другаде.

Разшири се националният обхват на КРИБ с откриването през последните две години на още шест регионални клона – Враца, Шумен, Хасково, Сливен, Пловдив и Бургас. На прага са Русе, Варна и Стара Загора.

Понастоящем КРИБ покрива 132 общини от всички области в страната от шестте района за планиране.

В семейството на КРИБ влизат и предприятия от сегмента на МСП, микро и семейния бизнес, които не могат да си позволят големия членски внос и плащат по-малък като членове на нашите регионални организации, но така ние на практика представляваме и техните интереси и техния глас в българската икономика, което стана ясно и при преброяването.

За мандата на този Управителен съвет (2015 г. и 2016 г.) приходите на КРИБ надхвърлят 3.5 млн. лв. (3 585 672 лв.), което също е прецедент в историята на организацията и показва финансовата стабилност на КРИБ.

През последните две години проведохме 27 срещи на членовете на КРИБ с правителството по браншове и по различни тематични области с участието почти винаги на премиера Бойко Борисов и на ключовите ресорни министри. Тези срещи, във всяка една от които в зависимост от темите участваха между 100 и 200 представители на фирмите, членуващи в КРИБ, бяха в следните сектори: енергетика, околна среда, регионално развитие, туризъм, здравеопазване, земеделие и други. На тези срещи ние чувахме директно гласа на нашите членове по сектори и съответно отправяхме нашите искания към правителството. На срещите на КРИБ с правителството бяха поканени всички членове на КРИБ с право да задават въпроси на представителите на правителството както по време на събитието, така и в писмен вид. Всички тези срещи бяха без такса участие не само за членовете на КРИБ, но и за всички поканени участници в тях.

КРИБ беше основен организатор на три национални кампании в този период, две от които продължават и в момента. Първата е кампанията „Да! На българската икономика”, която реализираме заедно с в. „Стандарт“ и чиято цел е да се набележат конкретни мерки и управленски решения за растеж и стабилност на българската индустрия, да се подкрепи качественото и иновативно родно производство, както и да се подпомогне експорта.

Втората кампания, в която КРИБ бе основен организатор заедно с в. „24 часа“, е „Деветте пътя към еврофондовете”, чиято цел бе бизнесът да работи по-ефективно за усвояване на средствата по деветте европрограми от програмен период 2014-2019.

Третата кампания, която осъществихме заедно с КНСБ, е „Бизнес на светло”, чиято цел е противодействие на сивата икономика. В тази насока се проведоха четири срещи както в София, така и във Варна и Бургас. И трите кампании бяха и са отразени от всички медии.

Учредени бяха Наградите на КРИБ „Качество, растеж, иновации от България“, които връчихме вече два пъти по време на двата Пролетни бала, проведени досега. Те се превърнаха в едни от най-престижните за бизнеса награди, както и призовете „Мистър и Мисис Икономика“, които също така се организират и връчват от КРИБ.

Доволни сме от новата инициатива на КРИБ, която нарекохме  “Академия Икономика”, и в която се акумулират средства от част от приходите от годишните пролетни балове на КРИБ, както и от други наши публични инициативи. От тези средства, след конкурс и консултации с фирмите-членове на КРИБ, съгласно детайлно разработени и прозрачни процедури, се отпускат стипендии на студенти за стаж при работодатели, членове на Конфедерацията.

Създаден бе функциониращ Арбитражен съд към КРИБ, който обаче има нужда от нови импулси, за да докаже жизнеността си. Получихме права за издаване на сертификати за произход.

Накрая искам да се обърна към новите колеги, които ще изберем сега – нека не се задоволяват с прекрасната инерция, която всички заедно дадохме на нашата организация, а още по-усърдно да завъртят педалите, за да можем след още две години да се радваме на подобни на сегашните успехи!

Благодаря за вниманието!