22.05.2018

Становище на Американска търговска камара в България и Конфиндустрия България във връзка с внесения пакет за мобилност от ЕК в ЕП и предстоящото му гласуване