10.12.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява безпокойство от тиражираните коментари на високопоставени представители на правителството за налагане на мораториум за шест месеца върху проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това означава, че ще бъдат блокирани всички действия по отделните процедури, свързани с такива проекти, докато бъде изработен националният план за развитие до 2020 г. и неговата екологична оценка. Като се има предвид, че сериозен процент фирми, членове на КРИБ, проявяват интерес към изграждането на ВЕИ, се опасяваме, че предвиденият мораториум, ще се отрази негативно върху техния бизнес. Интересът на фирмите, членове на КРИБ, към такива проекти не е свързан със спекулации с цените на земеделските имоти, каквито съображения често се изказват напоследък. КРИБ се опасява, че на фона на продължаващата икономическа криза, мораториумът може да доведе до реален отлив на чужди инвестиции, които точно сега са изключително необходими на България.

В същото време напомняме, че България е поела ангажимент делът на електроенергията от ВЕИ в общото производство да достигне 16% до 2020 г. Ако в този момент бъде наложен мораториум върху планирани и започнати проекти, това може да постави под съмнение неговото изпълнение и да доведе до нови санкции от страна на Европейския съюз.

Реализацията на проекти за изграждане на ВЕИ е свързана с множеството разрешителни и процедури, които усложняват процеса и спирането им за период от шест месеца, може да доведе до значителни финансови загуби и пропуснати ползи за редица фирми. Нито една сериозна компания, била тя българска или чуждестранна, не би се ангажирала с инвестиции в страна, в която съществува риск от замразяване на проекта й на всеки етап от неговата реализация и я изправя пред несигурност и политическа непредвидимост.

Ето защо КРИБ смята, че на този етап обявяването на мораториум е невъзможно и неуместно.

Становището на КРИБ е прието на заседание на Управителния съвет на конфедерацията, проведено на 10 декември 2009 г.