29.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ВНЕСЕНО В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на постановление на МС за определяне от 1 януари 2014 г. на нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 340 лв. от името на Конфедерацията на работодателите и индустрилаците в България изразявам не подкрепа на предложеното увеличение на МРЗ.

Мотивите ни да не подкрепим така предлаганото увеличение на МРЗ с приблизително 10 на сто (9,677 на сто) се свежда до следното:

·        В условия на криза увеличаването на МРЗ не е оправдано.

·        Подобно увелвичение трябва да бъде обвързано с производителността на труда и разходите за труд.

·        Административното определяне на размера на МРЗ, който бизнеса плаща ще доведе до ново освобождаване на работна сила и то преди всичко на най-ниско квалифицираните. Като се има предвид, че по-малките фирми оттавна работят с персонал на границите на ефективноста си, вероятността да се насочат към сивия сектор е реална.

·        Подобно увеличение ще доведе до увеличаване на заплащането на нискоквалифицирания персонал и ще наруши диференциацията в заплащането по отделни категории персонал, което ще демотивира квалифицирания персонал. Също така във фирми, които методиката на формиране на работната заплата на заетите се базира на процентно отношение към МРЗ за страната също ще бъдат затруднени.