13.05.2010

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

По повод обявеното предстоящо отнемане на акредитацията на България за търговия с емисии по Протокола от Киото Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява, че това е прогноза, която КРИБ направи още преди 2 години и половина. За съжаление, министърът на околната среда и водите тогава, не пожела да предприеме препоръчаните от нас действия.

Това логично доведе до обявеното на 13 май 2010 г. предварително решение на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, според което Националната система на България за оценка на емисии на парникови газове не съответства на изискванията.