08.04.2014

Стартира ТОП ИКТ Работодател 2014

Двадесет водещи компании от ИКТ сектора се включиха до момента в третото издание на ТОП ИКТ Работодател, на което КРИБ е партньор за трета година. Компаниите, които искат да участват в тазгодишното издание на проучването, могат да се запишат до 20 май 2014 г.

Следват етапите на попълване на въпросниците, обработка на резултатите, създаване на план за адресиране на резултатите от проучването, и изчисляване на рейтинга на компаниите участници. Най-добрите ИКТ работодатели за 2014 година ще бъдат обявени през октомври.

Третото издание на натрупалата вече опит и традиции инициатива на ICT Media и JobTiger ТОП ИКТ Работодател ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).

ТОП ИКТ Работодател 2014 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Проучването изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии.

ТОП ИКТ Работодател 2014 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Проектът включва пет основни компонента:

  • Изследване на база анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите.
  • Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател.
  •  Кръгла маса, на която ще бъдат представени изводите от проучването и ще бъдат дискутирани горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора.
  •  Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател 2014.

Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.