ПРОЕКТ „СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ДВОЙНИЯ ПРЕХОД“ ПРЧР 2021-2027

За проекта Проект BG05SFPR002-1.005-0003 „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ с бенефициент „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ гласът на българския бизнес“ е финансиран в рамките на процедура „Социално партньорство“ от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът е с основна цел адаптиране на предприятията и…

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА БЪДЕЩИЯ ПАЗАР НА ТРУДА“ ОПРЧР 2014-2020

За проекта Страница на проекта ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“ (КРИБ) успешно приключи проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Основната му цел бе насочена към преодоляване на дисбалансите в областта…

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ“ ОПРЧР 2014-2020

За проекта Страница на проекта КРИБ ПРОВЕДЕ ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ На 29 септември 2022 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе финална пресконференция по проект „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“…

ПРОЕКТ„MASTERY – MICRO CREDENTIALS RELIABILITY UNLEASHING GREEN ECONOMY“ ERASMUS + PROGRAMME

За проекта КРИБ е партньор в проекта MASTERY – проект за надеждност на микро-удостоверенията за разкриване на зелената икономика. На 11-и и 12-и януари се проведе събитие в Рим в Италианския офис на Европейския парламент и в Италианското представителство на Европейската комисия, като отбеляза официалното стартиране на проекта “MASTERY” на Erasmus+ Forward Looking. SFC Sistemi…

ПРОЕКТ „ACADEMY FOR TRANSITIONAL SKILLS IN THE BUILD ENVIRONMENT“ (BUILDSKILLS ACADEMY) ERASMUS + PROGRAMME

За проекта Страница на проекта В периода 26 – 28 юни 2023 г. се проведе откриваща среща по проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy), финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът стартира на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490,00 Евро. Домакин…

ПРОЕКТ „ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“ ОПНОИР 2014-2020

За проекта УНСС и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“ на 28 април 2023 г. в централата на КРИБ. Събитието се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС е основен бенефициент и реализира проекта в партньорство…