16.10.2012

Председателят на КРИБ бе лектор в конференция за ролята на бизнес асоциациите, организирана от Конфиндустрия България

На 16 октомври 2012 г. в хотел Шератон, София, се проведе Конференция, организирана от Конфиндустрия България с партньорството на Атлантическия клуб, посветена на ролята на бизнес асоциациите като мотор за развитието и промените.

Основен гост и лектор на конференцията бе г-н Ло Бело, заместник-председател на Конфиндустрия Италия, който направлява дейността и инициативите на организацията в образователния сектор. Ло Бело е бивш президент на Конфиндустрия Сицилия. По време на това свое назначение, той въвежда устойчива политика срещу компаниите от мафиотските среди и става известен като символ на борбата с корупцията.

Конференцията беше открита с приветствени думи от Н.Пр. Марко Контичели, посланик на Италия в България и Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България. Председателят на КРИБ Огнян Донев направи изложение на тема "Изграждане на култура в управлението на фирмите в България – едно актуално предизвикателство".

"За мен е изключителна чест и привилегия, като председател на КРИБ, да имам възможност да говоря днес пред вас за ролята на бизнес асоциациите и сдруженията на фирми за развитието на обществото и икономическия напредък", посочи в изказването си г-н Донев. "Бих искал да ви уверя, че тази тема заема важно място в дневния ред на КРИБ като най-голямата работодателска и индустриална организация в България защото с нея е свързана нашата репутация и нашите усилия за иновации, по-висока конкурентоспособност и растеж. Бизнесът трябва да инвестира постоянно в своето взаимоотношение с обществото и неговото развитие. Това безспорно налага бизнес асоциациите да дадат своя принос в изграждането на култура в управлението на фирмите в България, което се превръща в едно актуално предизвикателство".