19.09.2012

Учреден бе постоянен комитет "Сигурност" към КРИБ

Постоянен комитет "Сигурност" към КРИБбе учреден на 19.09.2012 г. по инициатива на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО).

Комитетът ще обсъжда актуални въпроси и ще разработва политики, свързани с развитието на сигурността за бизнеса, в сътрудничество с останалите постоянни комитети на КРИБ.

Комитет "Сигурност" е отворена структура и ще бъде експертното звено, което ще предлага на Управителния съвет на КРИБ проекти на становища, свързани с промени в нормативната база в сферата на сигурността. Комитетът ще популяризира международните стандарти за управление на непрекъсваемостта и устойчивото развитие на бизнеса, както и на добри практики за тяхното прилагане. Комитет "Сигурност" ще бъде платформа за обмен и дискутиране на идеи и общи проблеми, свързани със сигурността на бизнеса, а също така източник на експертни оценки, професионални анализи и прогнози по отношение на компетенциите и проблематиката в сферата на сигурността и в полза за бизнеса в България.

Сред учредителите на Комитет "Сигурност" са членовете на КРИБ: Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), СИТИ Банк, НР България, "Геотехмин" ООД, Групата "Лирекс.ком", Регионален клон на КРИБ – Добрич, "ЕС Груп" ООД, "ИКюИ България" АД, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Българската асоциация на софтуерните компани (БАСКОМ), "3 С СОТ" АД, "НОРД Холдинг" АД, "Експериан" ЕООД, "Телелинк" ЕАД и Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО).

Членовете на учредения комитет "Сигурност" избраха за председател д-р Петко Ангелов – председател на УС на НАФТСО, и за заместник-председатели г-н Стоян Боев – заместник-председател на УС на БАИТ и г-н Бойко Митев – мениджър в НР България.