18.02.2015

Управителният съвет прие 24 компании за нови членове на КРИБ

Редовното заседание на Управителния съвет на КРИБ се проведе на 18 февруари 2015 г. в централата на КРИБ.

Управителният съвет одобри информация за проведени срещи и събития през периода 21 януари – 18 февруари 2015 г., а именно: среща с министъра на здравеопазването Петър Москов, участие в кръгла маса за обсъждане на мерки за развитие на индустрията в България и формиране на нов подход за повишаване конкурентоспособността на българската икономика и отвореното писмо на национално представителните работодателски организации.

Обсъдена бе и поканата за предстояща среща с министъра на туризма, на която ще бъде осигурено нужното представителство от страна на КРИБ.

Управителният съвет прие писмо-становище на КРИБ относно прилагането на част от текстовете на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и взе решение ръководството на КРИБ да поиска среща с министър-председателя Бойко Борисов по този въпрос (становището на КРИБ е публикувано в рубрика "Позиции" на интернет страницата на КРИБ www.ceibg.bg  )

Управителният съвет прие искането от Българската петролна и газова асоциация, член на КРИБ, за подкрепа във връзка с приети промени в чл. 118 на ЗДДС и изменения в Наредба H-18.

На заседанието беше разгледано и предложение от Сдружението за модерна търговия, член на КРИБ, относно подписване на споразумение за саморегулация за спазване на добрите търговски практики, което беше подкрепено с решение на УС.

Управителният съвет реши да бъде поискана среща с министъра на икономиката по предложение на постоянния комитет на КРИБ "Европейски фондове и програми" във връзка със становище на КРИБ по направените от Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. предложения в рамките на писмена процедура за одобрение от Комитета за наблюдение на ОПИК.

Бе решено фирмите – членове на КРИБ да бъдат повторно информирани относно възможността за е-обучение по управленски коучинг – http://elearn.ceibg.bg

УС реши г-н Иван Бойков, заместник-председател на КРИБ, да представлява организацията на връчването на традиционните награди на КРИБ за Корпоративна социална отговорност в гр. Хасково в края на месец март 2015 г.

Управителният съвет утвърди за нови членове на КРИБ кандидатурите на 24 компании:

Вестник Строител ЕАД – www.vestnikstroitel.bg

Експрес Логистика и дистрибуция ООД

Климаком Инженеринг ООД – www.climacom.com 

ЕМ БИ ЕЛ ЕООД – www.mbl.bg

БГ Бизнес Солюшънс ЕООД – www.bgbs.bg

Черноморско злато АД – www.bsgold.bg

Дойче Лизинг България ЕАД – www.deutsche-leasing.bg

Булгартабак Холдинг АД – www.bulgartabac.com

Благоевград БТ –www.bulgartabac.com

Плевен Булгартабак АД   www.bulgartabac.com

София-БТ АД – www.bulgartabac.com

Табак Маркет АД

Българска асоциация на архитектите и инженерите –консултанти /БААИК/ – www.bacea-bg.org

Лодис Инвест ЕООД

Обединени свободни медии /в-к "Преса"/ – www.presa.bg

Българсо-китайска търговско-промишлена камара – www.bulgariachina.com

Дореко Комерс ЕООД – www.doreco.bg

Форест-Бул ЕООД

МБАЛ Тракия ЕООД – www.trakiahospital.com

Чугунолеене Първомай АД – www.chugunoleene.com

МБАЛ Мед лайн клиник АД – www.medline.bg

Енергоремонт – Гълъбово АД – www.energoremont-bg.com

Търговска банка Д АД – www.dbank.bg

Елкабел АД – www.elcabel.bg