02.04.2012

УС на КРИБ се срещна с ръководството на ДСБ

За по-малко популизъм и повече придържане към принципите на дясната политика за увеличаване на доходите и подобряване на бизнес-климата в България призова ръководството на КРИБ на проведената днес среща с ръководството на партия "Демократи за силна България". Като най-голямата работодателска организация КРИБ обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове, които произвеждат около три-четвърти от БВП на България, дават работа на над 800 000 души и осигуряват над три-четвърти от българския износ. 

На откровен разговор, иницииран от Управителния съвет на КРИБ, представителите на българския бизнес изразиха тревогата си от провежданата от ДСБ линия на дестабилизиране на икономическия климат в страната чрез прокарване на популистки и леви по същество и смисъл идеи за повече държава в икономиката.

Вместо да подкрепят конкретните предложения на КРИБ в полза на развитието на индустрията и търговията и да анализират действителните административни тежести, наложени върху бизнеса, десните политици се концентрират върху настройването на общественото мнение против крупни производители и търговци и призовават за повече държавна намеса и регулации в различни сегменти на свободния пазар, изтъкнаха представителите на работодателите. Те припомниха, че през 2009-та година Синята коалиция, чийто член е ДСБ, подписа Пакт за стабилност с КРИБ и се ангажира да работи за опростени правила в бизнес-средата и отмяна на излишните регулации и административни тежести. И до момента обаче ДСБ няма ясни становища и цялостна политика по нито една от съществените реформи, необходими за повишаване на стандарта на живот в България – пенсионната реформа, здравноосигурителната система, публично-частните партньорства, поощряването на експорта и др., а се занимава с демонизиране на едрия бизнес, заявиха на срещата представителите на Управителния съвет на КРИБ.

Г-н Иван Костов, председател на ДСБ, и г-н Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ, изразиха готовност за задълбочаване на диалога с КРИБ с оглед използване на експертния потенциал на организацията и избягване на евентуални недоразумения в бъдеще. Изразена бе готовност за задълбочаване на диалога и на експертно ниво за подготовка на следващите срещи на ниво ръководства. От представителите на ДСБ бе поет ангажимент да бъдат изпращани в КРИБ с искане за предварително становище всички проекти за закони, които се отнасят до българския бизнес. Първи пример за това ще бъде изготвеният от ДСБ проект за промени в Закона за защита на конкуренцията.

От страна на КРИБ бе връчен Пакет от мерки за насърчаване на добросъвестните работодатели, като ръководството на ДСБ пое ангажимент за своевременно изготвяне на позиция по предложените от КРИБ мерки.