19.03.2009

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАМЕ РАЗХОДИТЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Позиция на КРИБ във връзка с решението на ДКЕВР за връщане на едномесечно отчитане в Западна България

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) счита, че не е оправдано в условията на глобална икономическа криза да се увеличават оперативните разходи на частна компания чрез налагане на административни решения от външни органи.

ЧЕЗ, член на КРИБ, беше задължена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да зачести периода на отчитане на консумацията на електроенергия – като по този начин значително ще увеличи разходите си за заплати и фактури. На фона на световните тенденции за оптимизация и масово съкращаване на разходите и все по-силното влияние на световната криза и в България, това не отговаря на икономическата логика.

Електроразпределителното дружество на ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в дълготрайни активи в страната като ежегодно отделя около 70  милиона лева за развитие на мрежата, ремонти и подновяване на оборудването си. Ако им бъдат наложени такива допълнителни разходи, компании като ЧЕЗ няма как да не действат рационално и ще трябва или да поискат повишение на цената на електроенергията или да ограничават инвестициите си в дълготрайни активи. Така вместо да се възползваме от факта, че сектора енергетика е един от малкото в България, където влиянието на кризата ще бъде минимално, ще платим още по-висока цена за излизането си от нея.

Като представители на българския бизнес, ние сме длъжни да заявим, че в условията на криза всеки милион направени инвестиции в повече е стъпка напред за цялата икономика. Затова се обръщаме към компетентните държавни органи с призив да преосмислят решенията и политиката, която следват, и да отразят новите икономически реалности.