28.10.2015

Въвеждане на нови данъци

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Във връзка с предложенията за въвеждане на нови данъци Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България заявява категорично, че се обявява против решаването на икономически въпроси чрез увеличаване на данъчното бреме за бизнеса.

КРИБ напомня, че основен ангажимент на правителството към икономическите оператори е че няма да променя данъчните ставки и няма да въвежда нови данъци, под никаква форма.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор