12.03.2015

Позиция на КРИБ по законопроект за енергийната ефективност № 502-01-7, внесен от МС 12 март 2015 г.