03.12.2012

Започна приемът на кандидатури за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност "Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна"

От 20 декември 2012 се приемат кандидатури за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност "Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна". Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа. КРИБ е партньор на инициативата.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1.3.2013 година. Документи за кандидатстване в България фирмите могат да изтеглят от www.unglobalcompact.bg. С цел разясняване на критериите и споделяне на примери за успешни партньорства ще бъдат организирани локални форуми в София (25ти януари), в Варна (18ти февруари), Стара Загора (31ви януари), Русе (19ти февруари), Бургас (29ти януари) и Пловдив (1ви февруари). Подаването на кандидатури за конкурса и присъствието на форумите са без такса участие.

Европейските отличия се организират в 29страни, с подкрепата на Европейската комисия. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на инициативата, чиито цели са:

  • да популяризира градивната роля, която бизнесът има в обществото;
  • да сподели вдъхновяващи примери за партньорство в областта на КСО;
  • да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми;
  • да насърчи споделянето на добри КСО практики през границите на Европа;
  • да подкрепи сътрудничеството в полза на обществото между бизнеса и организациите с нестопанска цел;
  • да покаже българския принос в развитието на КСО.

Наградите са както за големи, така и за малки и средни компании; за млади компании и за такива с традиции – важното е да представят едно или повече партньорства. Победителите на национално ниво ще бъдат тържествено отличени в България и ще представят страната на общоевропейска церемония през юни 2013 г. На официалното събитие в Брюксел ще им бъдат връчени сертификати, подписани от високопоставен представител на Европейската комисия.

Повече за провеждането на националния кръг в България ще можете да намерите на адрес: www.unglobalcompact.bg

Условия за участие:

Европейските КСО отличия са насочени към фирми от частния сектор. Организации от нестопанския сектор – неправителствени, образователни, културни, научни и социални, както и публичните институции, могат да участват като партньори. Приемат се кандидатури, както от малки и средни предприятия, така и от големи компании. Проектите трябва да са насочени към множество заинтересовани страни и да са реализирани от бизнеса в сътрудничество с един или повече партньори. Партньорствата трябва да са реализирани през последните 5 години. Кандидатурите Участието в конкурса се осъществява чрез попълване на формуляр и изпращането му на адрес трябва да включват декларация от партньора, в която детайлно са описани ползите за обществото, които са постигнали проектите euapply@unglobalcompact.bgmailto: Всички кандидатури ще бъдат разглеждани и оценени според правила, разработени от Европейската комисия и приложими във всички страни-участнички Краен срок за участие в Европейските КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна – 1.03.2013 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Марина Стефанова, БМГД
тел:+359888 637 654
euawards@unglobalcompact.bg