11.12.2014

Защита от вредното въздействие на водите – възстановяване на корекциите на р. Батовска и р. Екринска