16.04.2015

Позиция на КРИБ по ЗИД на Кодекса на труда № 554-01-67, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители