ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА

Предложението официално е депозирано на вниманието на народните представители в Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание на  16 септември 2008 г. по време на обсъждането на проекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда №  802-01-54, внесен от Министерския съвет на 10.07.2008 г. и е отстоявано единствено от КРИБ по време на заседанието на Комисията на…