СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, № 353-10-22

Във връзка с първоначално изготвения законопроект КРИБ даде своето изчерпателно становище за противоречие на въведения рестриктивен режим на паралелния износ на лекарствени продукти с основни Европейски принципи и норми.   С новата редакция на чл. 217а – чл.217г, се затвърждава модела на разрешителен режим,при който за всеки паралелен износ на лекарствени продукти ИАЛ трябва да даде своето становище.…