СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ", № 354-02-153, ВНЕСЕН ОТ ВОЛЕН СИДЕРОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предстоящото обсъждане на внесения от група народни представители проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ "Белене", № 354-02-153 и отправеното от Ваша страна искане за становище от страна на КРИБ изразяваме следната принципна позиция: Внесеният проект на решение не е придружен с финансова и техническа обосновка, както и информация за…