СТНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА № 402-01-7, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Във връзка с предоставения ни ЗИД на Кодекса на труда, с фокус промени на нормативната уредба на трудовите правоотношения чрез регламентиране на договора за стажуване, след съгласуване с членовете на КРИБ – браншови организаци и комитет "Човешки ресурси" представяме следната позиция, като предварително изразяваме, че отстояваните от наша страна принципни позиции отнасящи се до:  ·       …

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, № 354-01-99, ВНЕСЕН ОТ МАГДАЛЕНА ТАШЕВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция: КРИБ категорично възразява срещу приемането на предложените изменения на чл.245 и допълненията на чл.333 и 362а от Кодекса на труда.  Внесения законопроет за изменение и допълнение на Кодекса на труда…