СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, № 454-01-48, ВНЕСЕН ОТ ЙОРДАН ЦОНЕВ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като съгласува с фирмите членове на организацията предоставения ни за становище законопроект изразява следната принципна позиция: Според изразеното мнение на членове на КРИБ представения законопроект има следните положителни аспекти:  Подобно обединение на комисиите за защита на конкуренцията и за защита потребителите е с оглед трайните тенденции в…