ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители № 502-01-6 внесен от МС

Изх. № 506-00-506 Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ОТНОСНО: внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 502-01-6, внесен от Министерския съвет   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, Във връзка с внесения за обсъждане законопроект за изменение на Закона за подпомагане…