Позиция на КРИБ по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-86, внесен от Валери Симеонов и група народни представители

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   ОТНОСНО: Законопроект  за   изменение  и   допълнение  на  Кодекса  за   социално осигуряване, № 554-01-86, внесен от Валери Симеонов и група народни представители УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ, Във връзка с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално…