Позиция на Национално представителните организации на работодателите, относно цените на електроенергията за бизнеса от 1 юли 2015 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) приветстват по-голямата прозрачност в работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) чрез публикуването на заявленията за нови цени на енергийните дружества за периода 01.7.2015-30.06.2016 г., както и на доклада…

Позиция на Национално представителните организации на работодателите, относно цените на електроенергията за бизнеса от 1 юли 2015 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) приветстват по-голямата прозрачност в работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) чрез публикуването на заявленията за нови цени на енергийните дружества за периода 01.7.2015-30.06.2016 г., както и на доклада…