ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-27, внесен на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев.