ПОЗИЦИЯ НА КРИБ относно планове за управление на речните басейни 2015 – 2021

Позиция на КРИБ относно планове за управление на речните басейни 2015 – 2021 и изпълнение на предварително условие 6.1. „ВОДЕН СЕКТОР” за Европейските структурни инвестиционни фондове 2014 – 2020 ПРИЛОЖЕНИЕ